‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
22 februari 2023
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES CoP19-nieuwsbrief februari 2023    
In deze nieuwsbrief:

 
Wat betekent CoP19 voor u?
In de nieuwsbrief van 16 december 2022 noemden we het al. Afgelopen november vond de 19e CITES Conferentie van de Partijen (CoP19) plaats in Panama. De partijen hebben daar 46 soortenvoorstellen aangenomen. Deze kunnen gevolgen voor u hebben. U heeft bijvoorbeeld CITES-documenten nodig voor in- of (weder)uitvoer van een dier- of plantensoort. Of voor producten daarvan. Daarom zetten wij in deze nieuwsbrief de aanpassingen voor u op een rij.

 
Veranderingen CITES-bescherming vanaf 23 februari 2023
De aangenomen soortenvoorstellen betekenen aanpassingen in de Appendices van CITES. De meeste aanpassingen gaan in per 23 februari 2023. U vindt het volledige overzicht terug op CITES-soort of niet.

 
Uitzonderingen op de ingangsdatum
Er zijn een aantal aanpassingen die later ingaan dan 23 februari 2023. Deze soorten houden dus nog even hun beschermingsniveau van nu. Het gaat om:
  • Pycnonotus zeylanicus (geelkruinbulbul): 12 maanden uitstel, tot 25 november 2023.
  • Carcharhinidae spp. (requiemhaaien): 12 maanden uitstel, tot 25 november 2023.
  • Thelenota spp. (zeekomkommers): 18 maanden uitstel, tot 25 mei 2024.
  • Handroanthus spp.; Roseodendron spp.; Tabebuia spp. (trompetbomen): 24 maanden uitstel, tot 25 november 2024 en met annotatie #17.
  • Dipteryx spp. (amandelboom). 24 maanden uitstel, tot 25 november 2024 en met annotatie #17.

 
 

 

Nieuwe EU Soortenlijst vanaf medio april 2023
Aanpassingen in de Appendices betekenen ook wijzigingen voor de CITES-regels binnen de Europese Unie (EU). De EU past de Soortenlijst namelijk hierop aan. Hiermee worden de EU-Bijlagen bij de Basisverordening (Verordening (EG) Nr. 338/97) bedoeld. Komt een soort op een (andere) Appendix te staan, dan komt deze meestal ook op een (andere) Bijlage. We verwachten dat de nieuwe EU Soortenlijst medio april 2023 ingaat.
 
 
Overgangsperiode
Op 23 februari 2023 gaan de meeste CoP19-beschermingswijzigingen in. De CITES-Appendices zijn dan aangepast. De EU-Bijlagen nog niet. Er geldt tussen 23 februari en medio april een overgangsperiode. Wij leggen u uit hoe u in deze periode omgaat met uw CITES-dier, -plant of product daarvan.

De soort staat vanaf 23 februari 2023 op Appendix I
Gaat u een soort die nieuw op Appendix I is gekomen de EU invoeren? Of gaat u deze soort (weder)uitvoeren uit de EU? Dan heeft u in beide gevallen 2 CITES-documenten nodig. Dit zijn een (weder)uitvoervergunning van het land van uitvoer en een invoervergunning van het land van invoer.

U heeft binnen de EU pas een EU-certificaat nodig na aanpassing van de Soortenlijst en dus de opname van de soort op Bijlage A.

De soort staat vanaf 23 februari 2023 op Appendix II
Vanaf 23 februari heeft u voor (weder)uitvoer van een soort die nieuw op Appendix II is gekomen een (weder)uitvoervergunning nodig. Stond de soort eerder op Appendix III en staat deze daarom nu nog op Bijlage C? Dan is er bij invoer naar de EU in de overgangsperiode ook een Kennisgeving van invoer nodig.

In bovenstaande situaties heeft u tijdens de overgangsperiode dus nog geen invoervergunning nodig voor invoer in de EU. Mogelijk wel voor invoer naar een land buiten de EU. Vraag dit na bij het betreffende land.

Na de opname van Appendix II-soorten op Bijlage B in de Soortenlijst heeft u voor invoer naar de EU ook CITES-invoervergunningen nodig. Stond de soort eerder op Appendix I en staat deze nu nog op Bijlage A? Dan heeft u naast de uitvoervergunning wel al een invoervergunning nodig voor invoer naar de EU.

Zolang de soort nog op Bijlage A staat, zijn er binnen de EU ook EU-certificaten nodig. Bijvoorbeeld bij overdracht en voor andere commerciële acties. Aanvullende regels, bijvoorbeeld over verplichte merktekens en het bijhouden van een administratie, blijven hierbij ook gelden. Deze regels gelden tot de nieuwe Soortenlijst is ingegaan.

De soort staat vanaf 23 februari 2023 op Appendix III
U heeft voor het (weder)uitvoeren vanuit de EU van deze soorten een (weder)uitvoervergunning nodig. Gaat u een soort invoeren naar de EU? Van het land van uitvoer heeft u een (weder)uitvoervergunning of een certificaat van oorsprong nodig.

Voor invoer naar de EU heeft u in de overgangsperiode nog geen Kennisgeving van invoer nodig. Deze heeft u pas nodig op het moment dat de nieuwe Soortenlijst is gepubliceerd en de soort is opgenomen op Bijlage C.

Bekijk het uitgebreide overzicht van welke documenten u wanneer nodig heeft.

 
Aanpassingen annotaties
Een CITES-bescherming geldt voor alle delen en producten van deze soort. Tenzij er een uitzondering geldt. Deze uitzonderingen zijn aangegeven met bijvoorbeeld een annotatie. Tijdens de CoP zijn in deze annotaties 4 nieuwe aanpassingen gemaakt. Ook deze aanpassingen gaan internationaal in op 23 februari 2023 en binnen de EU pas wanneer de Soortenlijst is aangepast. Het gaat om aanpassingen in de volgende annotaties:

Annotatie #10
De 1e verandering gaat over Paubrasilia echinata (Pau Brasilia). De huidige annotatie #10 wordt gewijzigd. Annotatie #10 is een annotatie die alleen de producten noemt die zijn beschermd.

Oude tekst annotatie #10:
“Designates logs, sawn wood, veneer sheets, including unfinished wood articles used for the fabrication of bows for stringed musical instruments.”

Nieuwe tekst annotatie 10 vanaf 23 februari 2023:
“All parts, derivatives and finished products, except re-export of finished musical instruments, finished musical instrument accessories and finished musical instrument parts.
U heeft dus vanaf 23 februari 2023 een (weder)uitvoervergunning nodig voor de uitvoer van alle delen, producten en eindproducten. U heeft geen CITES-vergunning nodig bij de wederuitvoer van:
  • afgewerkte muziekinstrumenten;
  • afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten;
  • afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten.
Zodra de Soortenlijst is aangepast heeft u voor de invoer naar de EU ook een invoervergunning nodig. Er geldt ook hierbij een uitzondering voor de 3 bovenstaande producttypen. Dus afgewerkte muziekinstrumenten en afgewerkte accessoires en onderdelen van muziekinstrumenten. Daarvoor is alleen een invoervergunning nodig als de zending voor het eerst vanuit het land van herkomst naar de EU wordt ingevoerd.

Als de invoer volgt op een wederuitvoer, dan is er geen invoervergunning nodig. De wederuitvoer van deze 3 producttypen is immers vrijgesteld.
Voorbeeld:
Stel, u heeft strijkstokken gemaakt van Paubrasilia echinata die u wilt invoeren vanuit Brazilië. Brazilië is in dit geval het land van herkomst en het eerste land van uitvoer. Voor de eerste uitvoer vanuit Brazilië is een uitvoervergunning nodig. Zodra de Soortenlijst is aangepast, heeft u voor de eerste invoer naar Nederland ook een invoervergunning nodig.

Op een later moment wilt u de strijkstokken weer uitvoeren vanuit Nederland naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Hiervoor heeft u geen CITES-vergunningen meer nodig. In dit geval gaat het namelijk om wederuitvoer. Ook zijn geen CITES-vergunningen meer nodig als deze zending op een later moment weer terugkomt naar Nederland.

Annotatie #4
De 2e aanpassing geldt voor annotatie #4. Voor soorten met annotatie #4 geldt dat alles beschermd is. Dus ook losse delen of producten van een plant. Er geldt een uitzondering voor de delen en producten die staan genoemd in de annotatie.

Annotatie #4 krijgt de volgende toevoeging:

“(g) finished products derived from artificial propagation, packaged and ready for retail trade of cosmetics containing parts and derivatives of Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis or Phalaenopsis lobbii.”

Vrij vertaald in het Nederlands betekent dit: "Eindproducten van cosmetica die afgeleide producten of delen van gekweekte Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis of Phalaenopsis lobbii bevatten en zijn verpakt en klaargemaakt voor de detailhandel."

Deze producten hebben internationaal vanaf 23 februari 2023 een vrijstelling van CITES: er zijn geen CITES-vergunningen nodig. Deze vrijstelling gaat voor de EU pas in als de Soortenlijst is aangepast. Tot die tijd heeft u voor deze producten dus nog wel een in- of (weder)uitvoervergunning nodig.

Annotatie Appendix I orchideeën
Als 3e wordt in het geval van Appendix-I soorten van Orchidaceae spp. (orchideeën) de annotatie aangepast naar:

“For all of the following Appendix-I species, seedling or tissue cultures obtained in vitro and transported in sterile containers are not subject to the provisions of the Convention only if the specimens meet the definition of ‘artificially propagated’ agreed by the Conference of the Parties.”

Hierbij is ‘in solid or liquid media’ uit deze annotatie verwijderd. Internationaal hoeft u zaailing- en weefselculturen niet meer uitsluitend op een vaste of vloeibare voedingsbodem te vervoeren. Totdat de Soortenlijst is aangepast, geldt dit voor invoer naar de EU nog wel.

Annotatie plantensoorten
Als 4e krijgen bij plantensoorten annotatie #1, #4 en #14 ook deze aanpassing: “(b) seedling or tissue cultures obtained in vitro transported in sterile containers."

Ook hier is ‘in solid or liquid media’ uit de annotaties verwijderd. Internationaal hoeft u zaailing- en weefselculturen van deze plantensoorten dus ook niet meer uitsluitend op een vaste of vloeibare voedingsbodem te vervoeren. Totdat de Soortenlijst is aangepast, geldt dit voor invoer naar de EU nog wel.
 
 
Een aanvraag indienen
Heeft u een CITES-document nodig? Deze vraagt u bij ons aan. Wij behandelen uw aanvraag in maximaal 4 weken. We pauzeren deze termijn wanneer wij meer informatie van u nodig hebben.

Houd er bij invoer rekening mee dat wij een advies nodig hebben van onze Wetenschappelijke Autoriteit CITES. Dit kan bij nieuwe beschermde soorten ook zorgen voor een langere doorlooptijd. Daarom raden wij aan flink wat tijd in te plannen om uw vergunningen te regelen. Bij invoer heeft u meestal eerst een uitvoervergunning nodig van het andere land. Ook zij zullen tijd nodig hebben voor de afhandeling.

In Nederland zijn de kosten voor in- en uitvoervergunningen € 60 per pagina. Let op: bij meerdere soorten heeft u meerdere pagina’s nodig. Een EU-certificaat kost € 15. Uitgebreide informatie over het indienen van een aanvraag kunt u lezen op Welk CITES-document heeft u nodig?.
 
 
Schema's inwerktreding CoP19 soortenwijzigingen
Bekijk de schema's inwerkingtreding COP19 soortenwijzigingen.
 
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.