Nieuwe betaalmogelijkheden vanaf 10 mei
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
9 mei 2023
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES nieuwsbrief mei 2023    
In deze nieuwsbrief:

 
Vernieuwde Soortenlijst EU nog in ontwikkeling
In de nieuwsbrieven van november en januari schreven wij over de aanpassingen van de Appendices na CoP19. Deze aanpassingen zijn nog niet verwerkt op de EU-Bijlagen. De Europese Unie verwacht deze maand de aangepaste Soortenlijst te publiceren. Tot die publicatie gelden de overgangsregels. Deze vindt u op: CITES-soort of niet?

De overgangsperiode stopt na publicatie van de aangepaste Soortenlijst. Vanaf dan gelden alle normale regels weer. Wij informeren u zo snel mogelijk wanneer de Soortenlijst gepubliceerd wordt.


 
Nieuwe betaalmogelijkheden
Om het betalen van CITES-facturen makkelijker voor u te maken, bieden wij vanaf 10 mei twee nieuwe betaalmogelijkheden. U kunt nu ook betalen via iDEAL of op rekening. Daarnaast kunt u nog steeds betalen via automatische incasso. In het digitale aanvraagformulier kiest u de betaaloptie die u wilt gebruiken.

iDEAL
Met iDEAL kunt u veilig, makkelijk en snel online betalen. U betaalt via de iDEAL-app of de internetbankieromgeving van uw eigen bank. U betaalt met iDEAL via de betaalknop. Deze ziet u nadat u uw aanvraagformulier volledig hebt ingevuld. Zo heeft u de betaling voor uw CITES-aanvraag direct geregeld.

Blijkt na het beoordelingsproces dat u minder of niets hoeft te betalen? Bijvoorbeeld omdat wij uw aanvraag afwijzen of omdat u uw aanvraag intrekt? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch van ons terug. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Soms blijkt na het beoordelingsproces dat u meer moet betalen. In dat geval laten wij u dit weten en sturen wij u voor dit bedrag een rekening.

Betalen op rekening
Kiest u liever voor betalen op rekening? Dan sturen wij u na het beoordelingsproces de rekening toe. Deze krijgt u samen met de documenten die u heeft aangevraagd. U heeft daarna 42 dagen om de rekening te betalen.

Meer hierover leest u in stap 3 van het CITES-aanvraagproces.

 
Nieuw richtsnoer voor de handel in gefokte tijgers
Op 18 april heeft de Europese Commissie een nieuw richtsnoer gepubliceerd.
Dit gaat over de handel in gefokte tijgers en delen en producten daarvan.

De internationale illegale handel in tijgers bedreigt het voortbestaan van deze diersoort. We komen steeds meer delen en producten van in gevangenschap gefokte en geboren tijgers tegen in de internationale illegale handel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huiden en botten. Dit vormt een probleem voor de handhaving. Het kan ook de marktvraag stimuleren. Daarom adviseert de Europese Commissie aan de EU-lidstaten om de handel te beperken. Dit geldt voor gefokte tijgers en delen en producten hiervan.

Afgifte EU-certificaten en (weder)uitvoervergunningen
De Europese Commissie adviseert voor gefokte tijgers alleen nog EU-certificaten en (weder)uitvoervergunningen af te geven voor niet-commerciële doeleinden. Bijvoorbeeld in deze situaties:
  • Uitwisseling van levende dieren tussen dierentuinen of opvangcentra met een vergunning;
  • Wetenschappelijk of (bio-)medisch onderzoek;
  • Handhavingsdoeleinden;
  • Uitwisseling van culturele of artistieke goederen tussen gerenommeerde instellingen zoals musea;
  • Een erkend kunstwerk dat zo waardevol is dat het zeker niet voor andere doeleinden zal worden gebruikt.
Daarnaast adviseert de Europese Commissie om EU-certificaten alleen voor eenmalige overdracht af te geven.

Wilt u meer lezen over het advies? U kunt het volledige richtsnoer terugvinden op EUR-Lex.

Nederland
In Nederland is het houden van grote katachtigen (waaronder tijgers) en het bezit van tijgerbotten al verboden. De regering is nu aan het bepalen hoe Nederland met de nieuwe EU-aanbevelingen zal omgaan. We houden u hiervan op de hoogte.
 
 
Vergunningen BES-eilanden vanaf nu via RVO
Koopt, verkoopt of vervoert u CITES-soorten van en/of naar de eilanden van Caribisch Nederland? Dan heeft u CITES-vergunningen nodig. Bonaire, St Eustatius en Saba (BES) zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden als bijzondere gemeenten. Deze liggen alleen niet op het Europees grondgebied. Daarom gelden de regels voor in- en uitvoer van CITES-soorten.  

Vanaf nu vraagt u CITES-vergunningen voor Caribisch Nederland aan bij RVO. Hiervoor stuurt u een mail naar CITES@rvo.nl. Eerder deed u dit bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze loketfunctie op Bonaire is sinds maart dit jaar alleen stopgezet. RVO is nu verantwoordelijk voor deze functie. De vergunningen versturen we vanaf nu uit Nederland. Daardoor duurt dit iets langer. Binnenkort zetten we hiervoor een webpagina en aanvraagformulier online.

 
Wist u dat…   
…RVO een inleverbak heeft?
Deze inleverbak staat op ons kantoor in Den Haag. U kunt hier vrijwillig en anoniem CITES-spullen inleveren die u niet meer wilt hebben. Hiermee voorkomt u dat u deze voorwerpen (per ongeluk) illegaal overdraagt. Ook kunt u CITES-voorwerpen opsturen. Het adres hiervoor is:

RVO CITES-bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
…wanneer u een vogel koopt, u de pootring goed moet controleren?
Gekweekte vogels krijgen meestal een naadloos gesloten pootring. De ring
krijgen ze om bij de geboorte en deze kan daarna niet meer af. Zo kunt u bewijzen dat de vogel is gekweekt en niet uit het wild komt. Voor vogels op Bijlage A is een pootring zelfs verplicht.

De pootring moet voldoen aan bepaalde eisen. Wij controleren deze pootring bij aanvragen voor EU-certificaten. De kweker moet bijvoorbeeld af te leiden zijn uit het kwekersnummer op de ring. Ook kijken we naar de ringmaat. Deze moet kloppen met de officiële maten voor de vogel waar het om gaat.

Wilt u een vogel kopen? Let dan op de pootring en het gedrag van de vogel.
Is de ring beschadigd en gedraagt de vogel zich erg wild? Mogelijk heeft u te maken met een wilde vogel. De NVWA controleert ook op de pootringen van vogels. Zij maakten een filmpje over de vogelhandel en waar u op moet letten als u een vogel koopt. Bekijk deze op: Waarop kan ik letten als ik een vogel koop?
 
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.