‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
8 april 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief: maart 2022    
In deze nieuwsbrief:


                 
 
Miscommunicatie
Er is een miscommunicatie tussen onze afdelingen ontstaan. Hierdoor is er onduidelijke informatie in de nieuwsbrief geslopen. Dat is jammer. Daarom zetten we het recht. Het gaat om de alinea Weet u nog dat: u uw EU-certificaat moet laten vervangen wanneer uw dier overlijdt?

Daar stond dat u het EU-certificaat terug moet sturen als u het dier niet laat opzetten. Dat is alleen zo als u het dode dier begraaft of cremeert na overlijden. Wilt u het stoffelijke overschot gebruiken om in een ander product te verwerken? Of om te schenken aan de wetenschap? Vraag hiervoor dan een vervangend EU-certificaat aan.

Dit stukje is daarom aangepast in deze versie van de nieuwsbrief.

Verduidelijking ivoor nieuwsbrief
In onze speciale ivoor nieuwsbrief stond dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de waarde van een kunstvoorwerp vaststelt. Dat is niet helemaal juist. De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed (Inspectie-OE) is de bevoegde organisatie daarvoor. Inspectie-OE is onderdeel van het ministerie van OCW. Zij beoordelen de culturele, artistieke of historische waarde van een voorwerp met ivoor erin.

Het CITES-bureau kan Inspectie-OE raadplegen in geval van in- en uitvoer van antieke voorwerpen. Bijvoorbeeld als u het voorwerp wilt overdragen aan een museum.

Nieuwe uitvoeringsverordening: doelcode Y en uitbreiding wetenschappelijke etiketten
Sinds 19 januari 2022 is er een nieuwe uitvoeringsverordening. In deze nieuwe verordening zijn een aantal wijzingen doorgevoerd waarvan wij er graag 2 uitlichten. 

Oorsprongscode Y
Oorsprongscode Y was al eerder door CITES op wereldwijd niveau ingevoerd voor planten. Misschien heeft u de code als eens gezien op uw vergunning. Oorsprongscode Y is nu ook officieel ingevoerd in de Europese Unie. Wat betekent deze code? Het geeft aan dat de plant niet uit het wild komt, maar ook niet is gekweekt. Dat leggen we even uit:

Deze planten groeien op de plek waar ze van nature ook
groeien. Mensen onderhouden deze plek op een natuurlijke manier. Hierdoor is de productie in het gebied groter. De status ‘uit het wild’ is dus niet terecht. Maar de planten zijn ook niet kunstmatig opgekweekt. Daarom is er een speciale code. Oorsprongscode Y: geen plant uit het wild, maar ook niet gekweekt.

Een goed voorbeeld zijn bloembollen die in Georgië op deze manier worden verkregen.

Wij gebruiken het nog niet heel lang. Hierdoor hebben we ook nog niet veel invoer met deze oorsprongscode gehad. Daarom moeten wij de wetenschappelijke autoriteit van CITES om advies vragen bij een invoeraanvraag met code Y. Hierdoor kan uw aanvraag langer duren. Wees daarom op tijd met uw aanvraag. Wacht met uw zending totdat u van ons de vergunning heeft ontvangen.

Wetenschappelijke organisaties en etiketten
Vervoert u een CITES-soort voor wetenschappelijk onderzoek? Het CITES-bureau geeft hiervoor de etiketten af. Wij mochten de etiketten maar voor beperkt wetenschappelijk materiaal afgeven. Bijvoorbeeld geconserveerde, gedroogde of ingesloten museumspecimens.

Door de nieuwe uitvoeringsverordening is de lijst uitgebreid. Zo mag u nu ook bijvoorbeeld bloed, weefsel of DNA van een CITES-soort vervoeren. Vraag bij ons de gehele nieuwe lijst op.

Ook mag u nu wetenschappelijke etiketten gebruiken voor forensisch en diagnostisch onderzoek.

U ontvangt alleen de etiketten als uw organisatie bij CITES geregistreerd staat als wetenschappelijke instelling. U mag ook alleen het materiaal verzenden naar een andere geregistreerde organisatie. 

Nog niet geregistreerd als wetenschappelijke organisatie? Schrijf uw organisatie bij ons in. Stuur een mail naar: cites@rvo.nl met daarin een onderbouwing waarom u deze registratie wilt. Vermeld ook het soort onderzoek dat u doet. Is uw organisatie ingeschreven? U kunt uw etiketten bij ons aanvragen per e-mail.

Wilt u weten of een organisatie geregistreerd is? Ga naar de website van CITES. Kijk onder About CITES. Klik Country profiles. Zoek hier het land op waar de organisatie staat. Kijk daarna onder Country specific measures. Bij Registers kunt u de geregistreerde organisaties vinden.

   

Weet u nog dat:
 
Uw zonnebrandcrème en make-up CITES-soorten kan bevatten?
Het is misschien niet het eerste waar u aan denkt bij CITES. Maar er zijn flink wat cosmetica waarin CITES-soorten zijn verwerkt. Bijvoorbeeld candellila-wax in lippenbalsem. Of leverolie van beschermde haaien dat in zonnebrandcrème zit. Wilt u de beschermde ingrediënten van deze producten in- of uitvoeren? Hiervoor heeft u CITES-vergunningen nodig.
      
 
Sommige dier- en plantsoorten een annotatie hebben?
Zoekt u een CITES-soort op via Species+ of de soortenlijst? Het kan zijn dat er een opmerking bij de soort staat. Dat noemen wij een annotatie. Soms is een onderdeel van een soort er als een annotatie bijgezet. Bijvoorbeeld de zaden van sommige plantsoorten. Dit kan betekenen dat dit onderdeel vrijgesteld is van CITES of dat er juist bepaalde aanscherpingen gelden. Ziet u een annotatie bij de soort? Lees deze goed door.

Goed om te weten: soms moet u op een linkje klikken voor de uitgebreide informatie van de annotatie.

Als voorbeeld van een annotatie kijken we naar de Cycas revoluta-plant:Als u op het linkje CoP18 #4 klikt, klapt de opmerking uit.

Annotaties voor delen van plantensoorten komen ook voor. Dit kan soms ook tot verwarring leiden. In Species+ staat het volgende aangegeven:

 


De Cycas revoluta valt onder de familie Cycadaceae spp (palmvarens). Voor deze plantensoort geldt annotatie 4 vanuit CITES. Dit betekent dat alle delen van de plant onder CITES vallen. Behalve de uitzonderingen A tot en met F in de schermafbeelding hierboven. In het bijzonder lichten we punt C verder toe:

#4: Ter omschrijving van alle delen en producten met uitzondering van:
c) Afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;

Annotatie #4 geldt wel voor de afgesneden bloemen van de plant maar niet voor het snijgroen.

Voor in- en uitvoer van snijgroen van deze plantensoort zijn dus CITES-invoervergunningen en -uitvoervergunningen nodig.

Soms geldt de CITES-bescherming juist wel of niet voor een soort in een bepaald land. Ook dat staat in een annotatie. Soms leidt dat tot verwarring. Een voorbeeld is de Pavo cristatus. Species+ laat zien:Onder Country staat vermeld welk land deze soort heeft aangedragen voor opname op CITES. Dit betekent niet dat alleen de populatie in Pakistan beschermd is. Het geldt voor alle populaties wereldwijd. Onder Notes staat niks vermeld. Daarom gelden voor de blauwe pauw geen bijzondere opmerkingen. Staat erbij Notes bijvoorbeeld Population of Brazil? Dan geldt de bescherming alleen voor de populatie van de soort in Brazilië.

Vragen of twijfels over een annotatie? Neem contact met ons op.
    
 
U uw EU-certificaat moet laten vervangen wanneer uw dier overlijdt?
EU-certificaten moeten altijd gelijk zijn met de werkelijke situatie. Is dit niet het geval? Dan is het EU-certificaat ongeldig.

Is uw dier overleden en wilt u deze laten opzetten? Of verkopen aan een preparateur? Vraag eerst een nieuw EU-certificaat. De code LIV (levende dieren) zetten wij dan om in BOD (dode of opgezette dieren). Let ook op deze code als u een dood of opgezet dier van iemand overneemt. Vraag de verkoper om het certificaat te laten vervangen. Zo weet u zeker dat u een juist EU-certificaat heeft na aankoop.

Goed om te weten: we hebben een nieuwe verklaring in het aanvraagformulier gevoegd. Hiermee verklaart u in welke toestand u het dier heeft overgenomen (dood of levend).

Laat u het dier niet opzetten na overlijden? Omdat u het begraaft of cremeert? Stuur het EU-certificaat naar ons terug.
      

 
 
Geen TAN-codes meer
U logt al een tijdje in via eHerkenning of DigiD. Toch moest u bij de ondertekening van uw aanvraag nog een TAN-code gebruiken. Vervelend. Wij hebben daarom de TAN-code verwijderd uit het formulier. Daardoor doet u vlotter zaken. Prettig.
   
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.