‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
3 november 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief: november 2022    
In deze nieuwsbrief:

 
CoP19: Panama City

Van 14 tot en met 25 november 2022 vindt in Panama-Stad de 19e Conference of the Parties (CoP) plaats. Tijdens de CoP zullen de 184 partijen van CITES (183 landen en de EU als 1 partij) bij elkaar komen. Zij zullen beslissen over de opname of wijzigingen van soorten op de appendices. Ook bespreken zij andere zaken die van belang zijn voor CITES. Voor deze CoP staan er 91 punten op de agenda. Zo zal de rol van het internet in de (illegale) handel in beschermde planten en dieren besproken worden. Ook is er aandacht voor de handel in beschermde dieren in het verspreiden van infectieziekten. Daarnaast zijn er 52 soortenvoorstellen ingediend waarover zal worden beslist. Zo is bijvoorbeeld voorgesteld om het nijlpaard van Appendix II naar Appendix I te verplaatsen. En om verschillende houtsoorten op Appendix II te plaatsen. Deze wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat de regels voor een soort waarin u handelt veranderen. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de consequenties hiervan. De volledige agenda en de voorstellen zijn terug te vinden op Nineteenth meeting of the Conference of the Parties | CITES. Daar kunt u vast kijken of er mogelijk voor uw soort iets verandert.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is druk bezig met de voorbereidingen. Er zal ook een delegatie aanwezig zijn in Panama-Stad om Nederland te vertegenwoordigen. Verder hebben in Brussel verschillende onderhandelingen plaatsgevonden. Voor nu zal het voorbereidend werk voortgezet worden.Na afloop van de CITES CoP19 delen wij de resultaten in de CITES nieuwsbrief.


 
Handel met het Verenigd Koninkrijk (VK)
Sinds de BREXIT is de handel met het VK complexer geworden. Wij krijgen hier regelmatig signalen over binnen. Daarom willen we in deze nieuwsbrief nog wat belangrijke aandachtspunten toelichten.

In- en uitvoer
Sinds 1 januari 2021 is het VK niet meer aangesloten bij de EU. Voor de handel in CITES-soorten betekent dit dat u CITES vergunningen nodig heeft voor het in- en uitvoeren. Wilt u uitvoeren naar het VK? Vraag dan een uitvoervergunning aan bij ons. Wanneer u deze hebt ontvangen, vraagt de importeur een invoervergunning aan bij het VK. Zodra zij deze uitgegeven hebben kunt u uw zending versturen. Dit geldt uiteraard voor de streng beschermde soorten van Bijlage A.Maar ook voor soorten van Bijlage B en CITES Appendix II. Niet alle landen buiten de EU vereisen invoervergunningen voor deze soorten, maar het VK wel. Kunt u bij de grens met het VK geen geldige invoervergunning tonen? Dan wordt uw zending in bewaring genomen. Ook bij invoer van het VK naar de EU zijn zowel een uitvoervergunning als een invoervergunning verplicht.

CITES bijschrijving op fytosanitair certificaat
Veel plantensoorten die onder Bijlage B vallen, mogen via een CITES bijschrijving op het fytosanitair certificaat worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor hybriden van de orchideeënsoort Paphiopedilum. U heeft dan geen CITES uitvoervergunning van ons nodig. Houdt er wel rekening mee dat u voor het VK dan alsnog een CITES invoervergunning nodig heeft. Hiervoor maakt het VK geen uitzondering. We hebben begrepen dat de afgifte van de vergunningen in het VK momenteel vertraging oploopt. We hopen dat de situatie snel verbetert. Hierover blijven we in contact met de autoriteiten daar, om te zoeken naar werkbare procedures. U kunt zelf contact opnemen; de contactgegevens vind u via: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | CITES. Voor meer informatie over welke soorten u mag bijschrijven, zie: CITES - instructie bijschrijving fytosanitaire certificaten | Voorschrift | NVWA.

Annotaties
In de nieuwsbrief van maart dit jaar hebben wij u geïnformeerd over annotaties die gelden voor bepaalde soorten. Dit kan betekenen dat bepaalde delen van planten niet onder CITES vallen. Hiervoor heeft u dan ook geen CITES-vergunning of CITES bijschrijving nodig. Meer weten? Zie onze nieuwsbrief van maart 2022.  

Geldigheid EU-certificaten
EU-certificaten die zijn afgegeven vóór de BREXIT zijn niet meer geldig voor overdracht. Heeft u een Engels EU-certificaat en wilt u uw dier/product overdragen? Vraag eerst bij ons een nieuw certificaat aan. Voor Noord-Ierland geldt een uitzondering. Het hoort bij het VK maar tot 1 januari 2025 blijven de EU-regels gelden. Zij geven dus ook nog EU-certificaten af voor Bijlage A soorten. Controleer goed of een certificaat ook echt is afgegeven voor een overdracht vanuit Noord-Ierland na 1 januari 2021. 

 
 
De mening van de SRG
Voor het invoeren van CITES-soorten hebben wij een wetenschappelijk advies nodig van onze CITES Wetenschappelijke Autoriteit (WA). Dit geldt voor elke soort, land en oorsprong combinatie. Wanneer er geen advies beschikbaar is, moeten wij dit opvragen. Hierdoor duurt de afhandeling van uw aanvraag langer. Daarnaast overleggen de WA’s van alle EU-lidstaten elk kwartaal met elkaar in de Scientific Review Group (SRG). Op Europees niveau worden dan afspraken gemaakt over bepaalde soorten. De SRG brengt een mening uit, die wij vervolgens ook moeten bekijken in onze beoordeling. De meningen van de SRG kunt u bekijken via Species+ (speciesplus.net). U vult daarvoor de wetenschappelijke naam van uw soort in. Onderin vindt u bij EU decisions de SRG meningen. Ook staat er een link bij naar het verslag van die vergadering. Hier vindt u verdere uitleg over deze mening. Bij een positief advies is er vaak niet zoveel aan de hand. Dan kunnen wij bij een geldig WA advies waarschijnlijk snel uw vergunningen aanleveren. Bij een negatief advies kunt u ervan uit gaan dat wij altijd een advies moeten opvragen. De WA volgt meestal de mening van de SRG. En zal doorgaans een negatief advies afgeven voor de handel in deze soort. Het is dus goed om op de hoogte te zijn van deze meningen. En om te lezen hoe er op Europees niveau gesproken wordt over de soort waarin u wilt handelen.
   
 
Originele vergunning terugsturen
Soms gebeurt het dat wij een vergunning die nog niet is gebruikt moeten vervangen. Wij vragen u dan het origineel aan ons terug te sturen. Een vergunning bestaat uit meerdere bladen inde kleuren wit, geel, groen en roze. Op de witte staat origineel. De andere documenten zijn kopieën voor u, de douane of voor ons archief. Vragen wij om het terugsturen van originelen? Stuur dan ook alle kopieën van de vergunning mee terug. Dus niet alleen het witte papier waar origineel op staat, maar ook het gele document. En bij een (weder)uitvoervergunning ook het groene. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
   
 
Toevoeging nieuwsbrief september 2022
In onze nieuwsbrief van september heeft u kunnen lezen dat we voor CITES de website hebben aangepast. We hopen dat u de informatie hierdoor beter kunt vinden. Helaas komt u via Google en de RVO website niet altijd op de landingspagina uit. Dit was wel de bedoeling. Hier wordt momenteel aan gewerkt. In de nieuwsbrief van september was geen link ingevoegd. Hierbij alsnog: Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) (rvo.nl). Opmerkingen of suggesties? Mail ons via cites@rvo.nl.
   
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.