‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk de online versie
 13 december 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari
 
 
Beste branchevereniging,

Eerder gaven we een update over de 2 compensatieregelingen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven. De deadline van de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is verschoven van 13 december 2022 naar
13 januari 2023 17.00 uur. Zo krijgen ondernemers een maand extra de tijd voor hun aanvraag. Wilt u deze informatie delen met uw leden?

De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten
De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is voor kosten die ondernemers nog gaan maken om hun bedrijf aan te passen door de gevolgen van Brexit. Denk daarbij aan aanpassingen aan de ICT-infrastructuur, de kosten voor voorlichtingscampagnes of opleidingen voor werknemers. Er is ook een module als ondernemers externe consultants in moeten schakelen voor advies over douaneregelgeving. Bekijk de voorwaarden BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten.

Naast de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is er ook een regeling voor ondernemers die al kosten gemaakt hebben door de Brexit. De BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten is nog aan te vragen tot 31 maart 2023 17:00 uur.
Bekijk de voorwaarden BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten

Bij twijfel, neem contact op 
Zijn er twijfels of een onderneming in aanmerking komt voor de BAR tegemoetkomingen? Maak dan gebruik van de online Regelhulp. Daarnaast staan onze medewerkers klaar om te helpen bij vragen of bij het aanvraagproces. Neem contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via: 088 042 42 42 (keuze 3-3). Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/bar.

Helpt u ons door uw leden te informeren? 

Met vriendelijke groet,
 

André van der Wiel
Manager Team BAR-bedrijvenregeling
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Privacybeleid
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.