Dit verandert er zodra de nieuwe Soortenlijst ingaat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
17 mei 2023
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuws: Soortenlijst vanaf 20 mei    
In deze nieuwsbrief:

 
De nieuwe Soortenlijst
Op 23 februari 2023 zijn de wijzigingen van de CITES Appendices ingegaan. Dit gebeurde naar aanleiding van de 19e CoP. Hier hebben wij u in eerdere nieuwsbrieven over verteld. In de tussentijd heeft de Europese Commissie de Soortenlijst bijgewerkt. U vindt de Soortenlijst op EUR-Lex.

De publicatie van de Soortenlijst betekent dat de tussenperiode afloopt. Vanaf 20 mei 2023 gaan de aanpassingen in de Soortenlijst in. Vanaf dan gelden ook voor alle nieuw opgenomen soorten de normale Europese regels. Wilt u weten voor welke soorten dit geldt? Dit vindt u op Inwerkingtreding CoP19-wijzigingen.

Dit verandert er zodra de nieuwe Soortenlijst ingaat:
  • De merkplicht voor nieuwe Bijlage A-soorten gaat in.
  • In veel gevallen gaat ook de administratieplicht voor nieuwe Bijlage A- en B-soorten in.
  • Binnen de EU heeft u een EU-certificaat nodig voor overdracht van nieuwe Bijlage A-soorten. Voor de Bijlage B-soorten moet u binnen de EU de legale herkomst kunnen aantonen.
  • Voor in- en uitvoer van of naar landen buiten de EU heeft u CITES-vergunningen nodig.
Meer informatie vindt u op: Welk CITES-document heeft u nodig? (rvo.nl).

Bij een aantal soorten zijn de wijzigingen uitgesteld. Ook zijn sommige annotaties gewijzigd. U leest dit allemaal in de nieuwsbrief van februari.


 
Nomenclatuurwijzigingen
Tijdens de CoP19 zijn niet alleen de Appendices aangepast. Er zijn ook besluiten genomen in de te gebruiken wetenschappelijke namen voor CITES-soorten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door (nieuw) wetenschappelijk onderzoek. Vaak blijven de soorten wel op dezelfde Appendix/Bijlage staan, maar niet altijd. Hieronder hebben we de belangrijkste aanpassingen op een rijtje gezet. U kunt de vernieuwde informatie over een soort ook altijd terugvinden op Species+.

 
Planten
Dalbergia spp.
Voor het geslacht Dalbergia spp. zijn er:
  • nieuwe soorten beschreven;
  • synoniemen opgenomen of heringedeeld;
  • spellingswijzen van de wetenschappelijke namen aangepast.
Aloë-soorten
De geslachten Aristaloe spp., Gonialoe spp. en Kumara spp. zijn opgenomen als synoniem voor het geslacht Aloe spp. Bijvoorbeeld Aristaloe aristata is nu dus een synoniem voor Aloe aristata. Ook zijn er veel nieuwe soorten opgenomen onder Aloe spp.

Orchideeën
Er zijn veel nieuwe soorten orchideeën beschreven en opgenomen. Deze vallen allemaal onder de familie van orchideeën (ORCHIDACEAE). In deze plantenfamilie zijn ook redelijk wat wetenschappelijke soortnamen aangepast.
 
 
Dieren
Tijgerpython (Python molurus)
De tijgerpython was eerst een ondersoort (Python molurus molurus), maar dit is nu aangepast naar de soort (Python molurus).

Let op! Voorheen stond enkel de ondersoort Python molurus molurus op Appendix I en Bijlage A. Nu is dit dus de soort Python molurus.

Hierdoor heeft u nu voor overdracht van tijgerpythons (Python molurus) binnen de EU een EU-certificaat nodig. Ook geldt er een merkplicht en een administratieplicht voor deze soort. 

Andere pythonsoorten
De netpython behoort nu tot een ander geslacht en heet voortaan Malayopython reticulatus in plaats van Python reticulatus. Hetzelfde geldt voor de Timor python, die heet nu Malayopython timoriensis.

Kleinklauwotter (Aonyx cinereus)
De wetenschappelijk naam van de kleinklauwotter is gewijzigd van Aonyx cinerea naar Aonyx cinereus.

Grote of Europese flamingo
De grote flamingo of Europese flamingo (Phoenicopterus roseus) is afgesplitst van de rode flamingo (Phoenicopterus ruber) en is nu een eigen soort. Beide soorten staan op Appendix II en Bijlage A. U heeft dus een EU-certificaat nodig voor overdracht van deze soorten binnen de EU.

Barbarijse valk (Falco pelegrinoides)
De Barbarijse valk (Falco pelegrinoides) is een synoniem geworden van de slechtvalk (Falco peregrinus). Dit is nu geen aparte soort meer. Voor het aanvragen van CITES-documenten gebruikt u dus de geaccepteerde soortnaam Falco peregrinus.

Kraanvogels
Een aantal soorten kraanvogels is opnieuw ingedeeld. Deze soorten vielen eerder onder het geslacht Grus spp. en nu onder Antigone spp. De Siberische witte kraanvogel heeft zijn eigen geslacht gekregen en heet nu: Leucogeranus leucogeranus.

 
Nieuwe soorten op Appendix III
Er zijn in mei twee nieuwe soorten op Appendix III gezet:
  • De Daboia palaestinae (Palestijnse adder) vanaf 4 mei 2023.
  • De Papilio phorbanta (small Réunion swallowtail) vanaf 21 mei 2023.
Deze twee soorten staan vanaf de data hierboven ook op Bijlage C van de Soortenlijst. Voor deze soorten heeft u dus vanaf deze data een CITES-(weder)uitvoervergunning nodig. Voor invoer naar de EU heeft u ook een Kennisgeving van invoer nodig.
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.