‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk de online versie
 14 februari 2023
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ontwikkelingen TEK - modelprijzen 2022 bekend en voorschotpercentage van 50%
Beste branchevereniging,

We brengen u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. Misschien voldoen uw leden aan de voorwaarden voor deze tegemoetkoming.

De TEK opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maken we zo snel mogelijk bekend. Ondernemers kunnen dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met
31 december 2023. Geeft u deze informatie door aan uw leden?  

Minimaal 7% van de omzet aan energiekosten 
De TEK is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Dit heet de energie-intensiteitseis. Die berekenen we onder andere met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. De definitieve modelprijzen 2022 zijn nu bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde deze gemiddelde prijs vast, gebaseerd op het
4e kwartaal van 2022.
  • De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas
  • De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh.

Op onze website staat de rekenformule die uw leden kunnen gebruiken om in te schatten of ze aan de energie-intensiteitseis voldoen.

Voorschotpercentage van 50%
De TEK werkt met een voorschot. Het voorschotpercentage heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gezet op 50% van de maximale tegemoetkoming. Zij heeft daar donderdag 9 februari 2023 een Kamerbrief over verstuurd aan de Tweede Kamer. 

Bij het voorschot en het maximale subsidiebedrag gaan we uit van hoge energieprijzen. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt laten zien dat die prijzen niet vanzelfsprekend hoog blijven. We willen voorkomen dat het voorschot straks hoger is dan de definitieve TEK-subsidie. Anders moeten ondernemers misschien (een deel van) het voorschot terugbetalen. Om de kans hierop zo klein mogelijk te houden, is het voorschotpercentage 50%.

Vragen?
Wij zijn er voor ondernemers. Vragen over de TEK zijn te stellen via onze livechat op www.rvo.nl/tek (klik op de oranje chatballon onder in beeld). Voor de TEK is er ook een speciaal telefoonnummer: 088 042 4460. Onze medewerkers staan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur klaar.  

Voor persoonlijk advies of vragen over omgaan met hogere energiekosten kunnen ondernemers ook terecht bij het
KVK Energieloket. Informatie over nieuwe en bestaande maatregelen om de energierekening deels te compenseren staan op onze website

Kloppen onze contactgegevens?
We houden u als brancheorganisatie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van TEK. Klopt dit e-mailadres dat we gebruiken? Zijn er nog andere personen binnen uw organisatie of bij andere organisaties die deze e-mails graag ontvangen? Laat ons dat weten. Alvast bedankt. Samen zorgen we dat ondernemers goed geïnformeerd worden over deze regeling.

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Breekelmans
Directeur Kernprocessen NL
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Privacybeleid
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.