Nieuwe regels voor fokkers Appendix I-soorten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
12 januari 2024
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES nieuwsbrief januari 2024    
In deze nieuwsbrief:

 
De beste wensen voor 2024
Wij wensen u een heel gelukkig 2024 toe! Een nieuw jaar brengt ook nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Wij houden u dan ook graag op de hoogte over alles rondom CITES.

 
Registratie nodig voor uitvoer in gefokte dieren van Appendix I
Wilt u een gefokt dier van Appendix I buiten de Europese Unie (EU) uitvoeren? En doet u dit met een commercieel doel? Hiervoor gaan de regels veranderen. In de toekomst mag dit alleen als de kweker of fokker geregistreerd staat bij het CITES-secretariaat. 

Wij informeren u zodra de regels ingaan. Tot die tijd volgt u de bestaande EU-regels.

Wat verandert er in de toekomst?
In de CITES-regels staat dat u soorten op Appendix I niet commercieel mag verhandelen. Er geldt een uitzondering voor dieren die gefokt zijn. Voor deze dieren gelden de regels voor soorten van Appendix II. In het verleden is daar Resolutie 12.10 aan toegevoegd. In deze resolutie staat dat deze versoepeling alleen geldt voor Appendix I-dieren als zij komen van een bij CITES geregistreerde kweker.

In Europa zijn de regels uit Resolutie 12.10 tot nu toe nog niet toegepast. Het Permanent Comité van CITES heeft in november 2023 aanbevolen dat de EU dit wel gaat doen. De EU neemt deze aanbeveling over. Dit betekent dat fokkers die Appendix I-soorten uitvoeren zich moeten gaan registreren.

Registratie van fokkers
RVO is begonnen met de voorbereidingen voor de implementatie van Resolutie 12.10 in Nederland. Bent u zelf een fokker van Appendix I-soorten die u (soms) uitvoert of laat uitvoeren buiten de EU? En heeft u interesse in internationale registratie? Stuur dan een e-mail naar cites@rvo.nl. We houden u dan op de hoogte over de ontwikkelingen en de procedures. 

Voert u gefokte Appendix I-dieren uit, maar kweekt u deze dieren niet zelf? Dan hoeft u zich niet te laten registreren. Houd er wel rekening mee dat u in de toekomst alleen Appendix I-dieren van geregistreerde fokkers mag uitvoeren. Het CITES-bureau in Nederland gaat hier ook op controleren.

Voor commerciële handel binnen de EU hoeft u zich niet te registreren.  

Bestaande EU regels
Wilt u nu in de EU gefokte Appendix I-dieren commercieel uitvoeren? Dan kunt u nog een uitvoervergunning met oorsprongscode C aanvragen. Houd er rekening mee dat een land buiten de EU deze invoer kan weigeren op basis van Resolutie 12.10.

Vermelden ringnummers van Bijlage X-soorten 
De EU heeft een lijst met vogelsoorten die op Bijlage A staan, maar veel worden gefokt in de EU. Deze lijst noemen we de Bijlage X-lijst. Binnen de EU heeft u voor deze vogels geen EU-certificaat of merkteken nodig. Resolutie 12.10 heeft ook gevolgen voor kwekers van vogelsoorten op Bijlage X. Kwekers van vogels van Bijlage X en Appendix I hebben ook een registratie nodig voor commerciële uitvoer. 

Staat een vogel op Appendix I en Bijlage X en wilt u deze uitvoeren? Dan heeft u wel een merkteken nodig. Dit merkteken moet ook op de vergunning staan. Geef het merkteken daarom door bij uw aanvraag.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de registratie? U vindt de voorwaarden en een voorbeeld van het aanvraagformulier in Resolutie 12.10

 
Nieuwe Schorsingsverordening
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de nieuwe Schorsingsverordening. De nieuwe Schorsingsverordening met nummer (EU) 2023/2770 is ingegaan op dinsdag 2 januari 2024. U vindt deze terug op onze website.

De volgende soorten zijn toegevoegd in de nieuwe lijst:
  • Cypripedium ventricosum uit Zuid-Korea
  • Piliocolobus temminckii uit Guinea
Daarnaast is een aantal soorten van de Schorsingsverordening afgehaald. En is van sommige soorten de (officiële) naam gewijzigd. Wilt u alle aanpassingen weten? Deze kunt u vinden op de eerste pagina‚Äôs van de verordening.
 
 
Nieuws over quota 2024
Sommige soorten hebben een exportquotum. Een quotum is het maximale aantal specimens dat in een jaar uit een land mag worden uitgevoerd. Via Species+ kunt u informatie zien over de CITES-regels van een soort. Gebruik hierbij de wetenschappelijke naam. Hier kunt u ook zien of er een quotum voor de soort geldt.

Europese paling
Helaas gaat het nog steeds niet goed met het aantal Europese palingen (Anguilla anguilla). Daarom geldt voor alle EU-landen inclusief Nederland voor 2024 opnieuw een 0-quotum. Het verbod op de in- en uitvoer van Europese paling blijft hiermee bestaan.

Blauwe haai
Sinds 25 november 2023 staat de blauwe haai (Prionace glauca) op Appendix II van CITES en Bijlage B van de EU Basisverordening. Voor de Mediterrane populatie van deze soort is door de EU voor 2024 ook een 0-quotum vastgesteld. U mag in 2024 dus geen dieren uit deze populatie of producten hiervan uitvoeren.
 
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.